Další zábradlí v U profilu na nový developerský projekt v Praze, včetně montáže zábradlí pro francouzská okna. Na projektu jsou použity dva systémy pro odtok vody, kdy jeden systém je rektifikován, aby voda odtékala pod profilem, a druhý systém je pro napojení izolace do profilu, tak aby vody odtékala jedním odtokem v izolaci.

Kontaktní formulář