Ukázka postupů

KOPÍROVNÁNÍ SCHODNIC

FÁZE 1: Kotvení nosného profilu

Provedeme zaměření, na základě kterého do 14 dnů připravíme svařený U profil, který má při horní hraně vyřezanou zubatici vodním paprskem. Profil nakotvíme do výšky betonových stupňů, tak aby přes něj nepřesahoval.

Po nakotvení profilu přichází na řadu zaměření skla.

POZOR! Toto provedení je možné pouze na schodišti z betonového monolitu.

Zobrazit další krok

FÁZE 2: Obložení profilu

Před samotným osazením skla je nutné, aby stavební firma provedla obložení profilu sádrokartonem. Kotví se do pomocného profilu, tak aby mezera mezi profilem a sádrokaronem byla zhruba 5 mm. Ta se vytmelí pružným lepidlem nebo montážní pěnou.

Sádrokaron se připraví na úroveň nosného profilu nebo potřebné výšky dle dřevěného stupně schodiště.

Zobrazit další krok

FÁZE 3: Osazení skla a obklad schodiště

Po osazení skla, je z naší strany práce hotová. Na schodišti se můžou pokládat stupně a čela schodu ve vzdálenosti cca 3 mm od plochy skla. Podle výšky schodu se připraví obložení hrany sádrokartonu opět ve vzdálenosti zhruba 3 mm od plochy skla. Vzniklá spára se vytmelí.

Nezapomeňte na 3 mm mezeru mezi plochou skla a obložením.

ZAPUŠTĚNÝ PROFIL V ATICE

FÁZE 1: Příprava před kotvením

Pro kotvení nosného profilu je třeba nachystat místo, kde se bude nosný profil kotvit. Pokud se jedná o betonovou atiku je potřeba předem přichystat asfaltový parotěs nebo izolační stěrku.

Zobrazit další krok

FÁZE 2: Kotvení nosného profilu

Následně na připravený povrch nakotvíme nosný profil na požadované místo.

Zobrazit další krok

FÁZE 3: Příprava před osazením skla

Po namontování profilu a před samotnou montáží skla je potřeba zajistit vyrovnání výšky profilu zábradlí polystyrénem pro parapetní plechy. Polystyrén je usazen cca 12 - 15mm pod vrchní hranu U-profilu v mírném spádu od oněj. Následně je potřeba nalepit OSB desku nebo jakoukoliv překližku na polystyrén montážní lepící pěnou k vrchní hraně profilu.

Zobrazit další krok

FÁZE 4: Izolace profilu

Díky našemu profilu je možné dodatečně izolovat i atiku k zábradlí. Po namontování vrchní desky je možné použít tekutou hydroizolaci se samolepícím hydroizolačním páskem, který přehneme cca 20 mm do profilu. Následně vrchní hranu desky či překližky natřeme hydroizolační stěrkou.

Zobrazit další krok

FÁZE 5: Lepení parapetních plechů

Po osazení skel a následném uzavření profilu je potřeba nalepit parapetní plechy. Naše firma dodává vlastní systém plechových parapetů, včetně rovných a rohových spojek. Pro správné lepení plechu je potřeba u styku profilu a skla nanést provazec UV stabilního silikonu a na plochu parapetu dle potřeby speciální lepidlo.

Každou rovnou spojku je potřeba s parapetním plechem slepit.

Zobrazit další krok

FÁZE 6: Lepení vnitřních krycích plechů

Aby finální výsledek byl dokonalý, lepíme vnitřní krycí L-profily, které zakryjí tmelení, ochrání profil před dešťovou vodu a pohledově zajistí plynulé napojení k podlaze.

Díky hermeticky uzavřenému profilu, parapetnímu systému, krycím plechům vlastní výroby a našemu technologickému postupu zajistíme jako jediní na trhu 100% izolaci proti vodě na terase.

Jako jediní na trhu Vám nabízíme 100% izolaci proti vodě.

Kontaktní formulář