Kotvení zábradlí, včetně francouzských oken se provádělo do ytongu, kdy jsme použili speciální kotvy. Nosný U profil zábradlí byl vsazen do ytongové kapsy a následně zakotven. Nosné profily jsou připraveny na obložení zákazníkem.

Kontaktní formulář